WT Magyarországon

WT Magyarországon

A magyar Wing Tsun Egyesület Magyarország legrégebbi és legnagyobb kung-fu iskolája.
Megalapítója és vezetője Dai-Si-Fu Máday Norbert az első ember volt, aki WING TSUN KUNG-FU-t kezdett tanítani Magyarországon 1986-ban.

Minden későbbi személy, aki ma Magyarországon más írásmódot használ (Ving Tsun, Wing Csum, Wing Tzun, Wing Chun, stb.), az ő iskolájában tanult hosszabb-rövidebb ideig, és önnön 'nagyságát' felismerve alapított saját VT 'világszövetségeket' (melyek taglétszáma gyakran még a 20 főt sem éri el.)

Iskolájában jó néhány fekete öves karatemester is tanul WING TSUN KUNG-FU-t, mely a magas szakmai színvonalat jellemzi.

Máday Si-Fu 1991 óta Leung Ting nagymester személyes tanítványa, az egyetlen nem kínaiként, a WING TSUN titkainak őrzője.

Aktivitását számtalan edzőtábor, szeminárium és vizsga vezetése fémjelzi.

2001-ben Leung Ting nagymester felkérte az amerikai Wing Tsun iskolák főinstruktori posztjára.

A Magyar Wing Tsun Egyesület a többi 62 országgal együtt az International Wing Tsun Association hivatalos tagja.
Prof. Leung Ting, a Wing Tsun kung-fu nagymestere, 1991. óta évente egyszer, 1998-ban és 2000-ben kétszer is ellátogatott hazánkba, hogy tanítsa és mesterfokozatra vizsgáztassa az arra érdemes tanítványokat.
Személyes jelenléte rendkívül fontos mind az oktatók, mind a diákok számára, hiszen így bizonyosodhatnak meg többek között arról, hogy:
1. igazi és ősi kínai harcművészetet tanulnak;
2. a diplomát, amelyet tudásukról kapnak, a világon minden hivatalos szerv elismeri;
3. ugyanazokat az eredeti technikákat tanulják, melyeket a keleti tanulótársaik.

Az egyesület elnöke Dai-Si-Fu Máday Norbert, kelet-európai főinstruktor. ő Leung Ting nagymester személyes tanítványa; irányítása alá tartozik Lengyelország, Románia, Ukrajna, Oroszország és Litvánia is.
Az ázsiai országokon kívül egyedül a Kelet-Európai Szövetség tartozik közvetlenül a nagymesterhez, a többi országnak a német főinstruktor alá kell csatlakoznia.

A kelet-európai országok központi székhelye a kecskeméti kolostor. Ebben a 100 nm-es tradicionálisan berendezett kung-fu szentélyben történik az oktatók továbbképzése, illetve a kolostor hatalmas udvara ad otthont a tanulók nyári táborainak is.

A Magyar Wing Tsun Egyesülethez csak Magyarországon majdnem száz iskola tartozik. Ebből tíz Budapesten működik különböző kerületekben.

A millenniumi év szerencsét hozott az egyesületünknek:
1. A nagymester meghívására Dai-Si-Fu Máday Norbert tíz oktatója kíséretében bemutatót tartott Kínában. Az útjukról a 2000 januárjában elkészült teljesen színes kiadású magazin számolt be. Dai-Si-Fu és diákjai felkészültsége még a Kínai szakembereket is meglepte.
2. A nagymestert kétszer is vendégül láthattuk hazánkban. Szemináriumon oktatta a diákokat, illetve mesterfokra vizsgáztatott huszonöt tanulót.
Dai-Si-Fu Máday Norbert elérte az 6. mesterfokozatot, két legrégebbi és leghűségesebb tanítványa: Szabó Ferenc és Széll Gábor a 4. mesterfokozatnak örülhettek.
3. Sikerült Budapesten is létrehozni egy 142 nm-es teljesen felszerelt belvárosi Wing Tsun kung-fu központot, melyet minden diák egyaránt használhat. Dai-Si-Fu minden héten személyesen oktatja a főváros haladó tanítványait.
4. Tíz év alatt tíz magyar nyelvű tankönyvvel és számos magazinnal gazdagodott az egyesület, melyek a tanulók fejlődését segítik elő.

A magyar Wing Tsun egyesület célja a jövőben is ugyanaz:
- mindenkinek lehetőséget adjon egy eredeti, ősi kínai harcművészet gyakorlására;
- fejlessze a tanulókat:
a, fizikailag: állóképesség, kitartás, tűrőképesség és mozgáskoordináció fejlesztése;
b, szellemileg: a technikák anatómiai, fizikai és matematikai magyarázata, ok-okozati összefüggése; keleti kultúra és nyelv megismerése; lelki egyensúly visszaállítása; memória fejlesztése;
c, erkölcsileg: önfegyelemre, egymás iránti türelemre és segítésre, illetve tiszteletre nevelésre az idősebbek és tapasztaltabbak iránti;
- közössége révén otthont és 'családot' adjon annak, akinek szüksége van rá;
- helyes utat mutasson a fiatalabb generációnak szabadidejük értelmes eltöltésére.